Lånepedia

Lånepedia – Alle begreper innen lån og kreditt

 • Annuitetslån

  Folk flest betjener ett eller flere lån, men vet du egentlig hvordan du kan betale ned gjelden på en best mulig måte? I denne artikkelen tar vi for oss annuitetslån, og hvordan et annuitetslån kan…

 • Avdragsfrihet

  Avdragsfrihet vil si at du i en viss periode bare betaler renter og gebyrer på lånet ditt, du betaler da ikke avdrag. Dette betyr at du betaler kostnadene for å ha lånet, men utsetter nedbetalingen…

 • Delbetaling

  Når man delbetaler en vare eller tjeneste, betyr det at man betaler et bestemt beløp hver måned frem til det man har kjøpt er fullstendig nedbetalt. Delbetaling er i praksis det samme som avbetaling. Delbetaling…

 • Fastrentelån

  Når man tar opp et fastrentelån binder man renten på lånet i et bestemt antall år for å slippe unna negative renteendringer, dersom disse potensielt skulle forekomme. Bankene tilbyr fast rente basert på fremtidige utsikter…

 • Flexilån

  Hva er et flexilån? Et flexilån er en blanding av et forbrukslån og et rammelån, hvor du har mulighet til å låne penger med sikkerhet i boligen din. Låntakere som har betalt ned tilstrekkelig på…

 • Gjeldsgrad

  Begrepet gjeldsgrad gir et bilde på forholdet mellom egenkapital og gjeld, og forbindes ofte med risikoanalyser av en person som søker om lån. Gjeldsgraden tallfester blant annet din kredittverdighet og kan uttrykkes enten som et…

 • Nedbetalingsplan

  Hva er en nedbetalingsplan? Når du tar opp et lån vil du samtidig få en nedbetalingsplan som du skal forholde deg til. Dette er en plan som gir deg et godt bilde av kostnadene ved…

 • Pantelån

  Pantelån er egentlig rake motsetningen til forbrukslån, eller et lån uten sikkerhet. I dag tar banken vanligvis pant i gjenstander som bolig, hytte eller bil, mens man før i tiden brukte å ta pant i…