Fastrentelån

Når man tar opp et fastrentelån binder man renten på lånet i et bestemt antall år for å slippe unna negative renteendringer, dersom disse potensielt skulle forekomme.

Bankene tilbyr fast rente basert på fremtidige utsikter av rentenivå. Her følger de finanslovens forskrifter når de bestemmer fastrentekursen.

Faktisk kan du binde hele eller deler av et lån i 3, 5, 10, eller 20 år. Da må du forplikte deg til tidsperioden du velger. Bankene varierer imidlertid i hva de kan tilby med fastrentelån. Noen kan tilby deg å binde renten i 20 år, mens andre ikke tilbyr fast rente i det hele tatt.

Bør jeg ha fast eller flytende rente på lånet mitt?

Når du har en flytende rente på lån vil du samtidig oppnå mer fleksibilitet, samtidig som en viss risiko alltid ligger der.

Du kan riktig nok betale ned lånet raskere hvis du kan det, og da kan du dra nytte av eventuelle rentefall. På den andre siden påvirkes man like mye av en eventuell rentestigning, derfor bør man forsikre seg om at man kan betjene lånet sitt, selv om rentene skulle bli høyere.

Når du binder renten på lånet ditt, velger du samtidig en større forutsigbarhet da du ikke kommer til å bli påvirket av en renteendring. Ulempen er mangelen på fleksibilitet i den valgte perioden hvor renten er bundet. Dermed er det en risiko for at det ikke er den rimeligste muligheten.

Hva er fordelene med fast rente?

Dersom man velger et fastrentelån, må man betale ned lånet med samme beløp hver måned under hele bindingstiden. Du kan med andre ord ikke betale ned lånet raskere under denne perioden.

Fordelen med dette er at du skal betale det samme som vanlig, selv om rentene har gått opp. Har du tatt opp et lån som du akkurat klarer å betjene, kan det også være smart å velge fast rente på hele eller deler av lånet.

De fleste er glade i forutsigbarhet, og dette er en av hovedårsakene til at mange fast rente på lån. Dette er noe du også bør vurdere om du skal gjøre allerede før du låner penger.

Finn fastrentekursen til enhver tid

Visste du at du kan finne ut hvilke fastrentekurser som gjelder hos de ulike bankene? Ved å bruke et fastrentebarometer kan du se dette når som helst.

Alle Norges banker må følge forskriftene til finansloven når de skal sette en fastrentekurs, slik kan du som kunde i banken forsikre deg om at en fast rente blir satt opp mot en reell fremtidsutsikt.

Fastrentebarometer kan du finne på en rekke nettsider.

Hvor mange har fastrentelån i Norge?

Tall fra 2022 viser at så mange som 95 prosent av nordmenn har flytende rente når det gjelder boliglån. Dermed svinger de flestes boligrente i takt med styringsrenten til Norges Bank.

Ser man til andre land i Skandinavia har 30-40 prosent fastrente.

Kan man si opp fastrentelån?

Hos noen banker kan du si opp avtalen om fastrente før perioden er over, men da må du forberede deg på at du må betale ganske mye penger. Dersom rentenivået har falt etter at du forpliktet deg til fastrente, må du betale noe som heter for overkurs.