Gjeldsgrad

Begrepet gjeldsgrad gir et bilde på forholdet mellom egenkapital og gjeld, og forbindes ofte med risikoanalyser av en person som søker om lån.

Gjeldsgraden tallfester blant annet din kredittverdighet og kan uttrykkes enten som et tall eller i form av prosent.

Hvordan regner man ut gjeldsgrad?

Definisjonen av gjeldsgrad for privatpersoner regnes ut slik:

Gjeldsgrad = Samlet gjeld / Årsinntekt

Ifølge boliglånsforskriften/Utlånsforskriften kan du ikke ha en samlet gjeld på mer enn fem ganger din årsinntekt.

Det betyr at om du eksempelvis tjener 500.000 kroner årlig, kan du ha en samlet gjeld opp rundt 2.500.000 kroner. Samtidig foreligger det et krav om 15 prosent egenkapital, altså kan du ikke låne mer enn 85 prosent av boligens markedsverdi.

Hva er anbefalt gjeldsgrad?

Gjeldsgraden viser et bilde på om en privatperson eller bedrift tåler å håndtere tap før det påvirker betjeningsevnen i tilknytning med et lån. I boliglånsforskriftene er det et krav om at bankene skal forsikre seg om at alle lånekunder kan håndtere så mye som 5 prosent renteøkning, uten at det påvirker betalingsevnen.

Det anbefales derfor at man har en gjeldsgrad på 3 i forbindelse med et boliglån, samtidig som man bare betaler 75 prosent av boligens markedsverdi. Å ha en gjeldsgrad på 5 er imidlertid veldig normalt i Norge, men dette er altså maksimum.

Kan jeg påvirke min egen gjeldsgrad?

Det er ikke uvanlig at man som lånesøker er avhengig av noe fleksibilitet i forbindelse med gjeldsgraden for å få innvilget det lånet man ønsker seg. Dette handler som regel om egenkapital, noe man kan forbedre ved hjelp av flere metoder.

Dersom man ikke klarer å stille med den nødvendige egenkapitalen som man trenger, kan man vurdere flere ting som blant annet:

  1. Stille med en kausjonist. En kausjonist er en person som stiller med sikkerhet i form av han eller hennes eiendeler, men i en annen persons avtale om lån.
  2. Stille med en medlåntaker. En medlåntaker er en person som får like mye ansvar for lånet som den personen som tar opp lånet.
  3. Ta opp et startlån. Dette er et lån som man kan få av kommunen som en finansiering av egenkapital.
  4. Ta opp et privatlån, enten av et annet familiemedlem eller av en venn.
  5. Be om forskudd på arv. Dersom man sliter med å møte kravet om gjeldsgrad, kan et forskudd på arv være det man trenger for å få lånet man ønsker.

Les også: