Nedbetalingsplan

Hva er en nedbetalingsplan?

Når du tar opp et lån vil du samtidig få en nedbetalingsplan som du skal forholde deg til. Dette er en plan som gir deg et godt bilde av kostnadene ved lånet.

Nedbetalingsplanen gir deg også mulighet til å planlegge nedbetalingen av lånet du tar opp, samtidig som du kan se hva lånet faktisk koster. På en slik plan kan du se hvilket beløp du skal betale hver måned frem til lånet er fullt nedbetalt.

Hvordan fungerer nedbetaling?

Som regel fungerer en nedbetaling ved at du betaler inn et likt beløp hver måned i låneperioden. Den delen av beløpet som er avdrag øker hvert år, mens rentedelen reduseres da renter beregnes av summen du har igjen å betale tilbake på lånet.

Dette består nedbetalingsplanen av

Banken eller långiveren forplikter seg til å gi deg en nedbetalingsplan når de innvilger et lån til deg. I denne planen for nedbetaling skal det blant annet fremkomme hvor mye penger du skal betale hver termin, og når dette beløpet skal betales. Samtidig skal terminbeløpet være spesifisert i form av avdrag, renter og gebyrer.

Den delen av nedbetalingen som er avdrag, er det du betaler ned på lånet, mens rentene du betaler er prisen banken tar for å låne ut penger til deg. Rentene du betaler beregnes som prosent ut fra lånets restgjeld, og gebyret som betales er for bankens administrasjon av lånet.

Husk at rentesatsen kan endres underveis i nedbetalingsperioden, dersom du ikke har en fastrenteavtale. Banken er uansett forpliktet til å varsle om en eventuell renteendring i god tid.

Pass på å sammenligne lån før du skal låne penger.

Jo lengre nedbetalingstid – jo dyrere blir lånet

Når du får en nedbetalingsplan, skal lånets totale omkostninger også være spesifisert. Her skal alle renter og omkostninger gjennom hele nedbetalingstiden være oppsummert. Dette er til god hjelp for deg som skal sammenligne flere lån, slik finner du det billigste lånet.

Det betyr samtidig at du må betjene mer renter, jo lengre nedbetalingstid du velger. Dette fører til at lånet blir dyrere desto lengre tid du bruker på å betjene lånet.

Ser man annerledes på det, vil en lengre nedbetalingstid føre til lavere terminbeløp i måneden. Du må altså vurdere om du trenger lavere beløp å betale månedlig, eller om du vil bli kvitt lånet raskest mulig.

Hvordan lage en egen nedbetalingsplan?

Ved å lage en egen nedbetalingsplan, blir det enklere å betale ned gjelden, forutsatt at du følger planen til punkt og prikke. Det er riktignok ikke alle som vet hvor man skal begynne når man skal lage en nedbetalingsplan. Dette skal vi gå gjennom her.

Skaff deg en oversikt over lånet

Start med å kartlegge all informasjon om lånet ditt. Hvor mye penger sitter du igjen med når alle utgifter er betalt? Hvor mye betaler du i renter og gebyrer? Kommer lånet med en årsavgift? Har du avdragsfrihet? Sørg for å få med alle relevante beløp.

Skaff en oversikt over faste utgifter

Her bør du lage et enkelt budsjett, og sørg for å sette av litt tid til dette slik at det blir riktig. Slik får du igjen mye for strevet.

Hvilken tidsplan trenger du?

Har du mulighet til å bestemme nedbetalingstiden din selv, må du kartlegge hvor mye tid du trenger på å betale ned lånet ditt. Sjekk ut hvor lang tid du trenger, uten at du må betale ekstra med unødvendige renter.

Hvilket beløp har du mulighet til å betale månedlig?

Når du har skaffet deg en god oversikt over utgiftene dine, kan du begynne å beregne hvor mye penger du kan sette av til nedbetaling av lån.