Annuitetslån

Folk flest betjener ett eller flere lån, men vet du egentlig hvordan du kan betale ned gjelden på en best mulig måte? I denne artikkelen tar vi for oss annuitetslån, og hvordan et annuitetslån kan være et godt alternativ for deg som skal betale ned lån.

Hva er annuitetslån? Vi forklarer

Når man har et annuitetslån, betaler man alltid det samme beløpet hver måned når man betaler ned på lånet. Dette er et såkalt terminbeløp.

Et terminbeløp er beløpet du må betale hver termin, eller måned i dette tilfellet. Dette beløpet baseres på lånets størrelse, renter, gebyrer og nedbetalingstiden. Her er gebyret den minste delen, mens rentedelen utgjør det som har påløpt siste måned. Det som står igjen, er avdrag.

Og avdraget er viktig, for det er avdraget som betaler ned lånet ditt. Ved å kun betale renter og gebyrer vil du aldri bli kvitt lånet. Når du betaler inn flere og flere avdrag, reduseres samtidig rentedelen, mens avdragene blir større.

Hva er forskjellen på serie og annuitetslån?

Med et annuitetslån blir det enkelt å planlegge og budsjettere, da du skal betale nøyaktig samme beløp hver måned.
Serielån er et alternativ til annuitetslån, men her må du betale samme beløp i avdrag hver måned, og i tillegg betale påløpte renter. Her må du betale ganske høye terminbeløp i starten før disse gradvis blir redusert etter hvert som lånet blir betalt ned.

Når bør man velge annuitetslån?

Det kan være mange ulike og individuelle årsaker til å velge et annuitetslån, så her finnes det ingen fasit. Dersom du vurderer dette, kan det først og fremst være smart å kontakte en finansiell rådgiver for å få noen tips og råd. På Låne Penger kan du se hvilke renter du kan forvente før du søker.

Et annuitetslån kan imidlertid være et godt valg dersom du skal låne mye penger i forhold til betjeningsevnen din og dersom du er sikker på at inntekten din ikke kommer til å bli redusert på sikt.
Har du ikke råd til å betale høye terminbeløp i starten av låneperioden, slik som du må ved et serielån, så vil et annuitetslån passe godt for deg. Unge voksne i starten av sin karriere er et godt eksempel på personer som ofte drar nytte av et annuitetslån.

Husk at det er vanskelig å vite hvordan renten vil bli på sikt. Det man imidlertid kan gjøre, er å ta en vurdering av sin egen økonomi og sammenligne med eventuelle renteendringer. Resultatet man kommer fram til vil gi et bilde på hvilken lånetype som passer best.

Hvordan vil en renteøkning påvirke lånet mitt?

Når man har et annuitetslån, vil en renteendring føre til en smal forskyvning mellom renter og avdrag. Her vil endringen i terminbeløpet være mindre enn renteendringen.
Siden summen av renter og avdrag alltid skal være konstant i annuitetslånet, vil en endring i renten også påvirke avdraget du skal betale.

Kort oppsummert:

  • Terminbeløpet er konstant
  • Avdragene er relativt lave i begynnelsen og vokser gjennom hele nedbetalingsperioden
  • Rentekostnadene vil reduseres hver måned
  • Terminbeløpets størrelse påvirkes av renteendringer, med mindre du har fastrente