Norges Bank

Forbruksgjelden økte gjennom 2022

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

I 2022 har gapet mellom renter på forbrukslån og boliglån blitt mye mindre. Men det er kun personer uten egen bolig som har økt sin forbruksgjeld.

Forbruksgjelden steg igjen etter noen år med nedgang, med en økning på hele 5 milliarder kroner i 2022.

En artikkel på Norges Banks fagblogg viser at husholdninger uten bolig og med lav inntekt økte forbruksgjelden. Til tross for at renteforskjellen mellom boliglån og forbrukslån ble mindre, reduserte boligeiere og høytlønte sin forbruksgjeld gjennom året.

Ifjor var det bare én gruppe som økte deres forbruksgjeld, og det var personer uten egen bolig.

På en annen side opplevde husholdninger som eier sin egen bolig, med en moderat belåningsgrad (under 65%), en liten nedgang i forbruksgjelden.

Reelt alternativ for de med lav lønn

De siste årene har forbrukslån og andre lån uten sikkerhet blitt en mer populær løsning for de med lave inntekter.

De tre nederste inntektsgruppene, klassifisert i fem grupper, har økt sin forbruksgjeld, hvor den laveste gruppen har økt mest.

Derimot har de to høyeste inntektsgruppene redusert sin forbruksgjeld. Her har den høyeste gruppen redusert mest.

Imidlertid har de med høyest inntekt nesten 60% høyere forbruksgjeld sammenlignet med de med lavest inntekt.

Høyere renter på de fleste lån, men ikke på forbrukslån

I løpet av 2022 steg styringsrenten og boliglånsrenten kraftig. Styringsrenten økte fra 0,25 til 2,75 prosent, mens gjennomsnittlig boliglånsrente steg med nær 2 prosentpoeng til 3,88 prosent.

Renten på forbrukslån steg derimot ikke. Tvert imot sank gjeldsvektet rente på forbrukslån til 15,4 prosent fra 15,9 prosent.

Hvordan bruke forbrukslån til å betale ned forbruksgjeld?

Forbrukslån kan være en måte å redusere forbruksgjelden på, men det er viktig å være forsiktig og tenke seg om før man benytter seg av denne muligheten.

Først og fremst bør man prøve å redusere forbruket sitt og øke inntektene for å redusere forbruksgjelden på egen hånd. Dette kan innebære å redusere utgifter til unødvendige ting, å jobbe mer eller å finne en høyere lønnet jobb.

Dersom dette ikke er mulig, kan man vurdere å ta opp et forbrukslån for å betale ned eksisterende gjeld. Dette kan redusere den totale månedlige gjeldsbyrden ved å samle alle gjeldsposter i et lån med en lavere rente enn de originale lånene.

Pass på å ha en plan

Vær imidlertid klar over at dette bare vil fungere dersom man har en plan for å unngå å oppleve gjeldsproblemer igjen i fremtiden. Sett derfor opp et realistisk budsjett og vær strenge med deg selv når det kommer til å følge det.

Det er også viktig å sammenligne forskjellige lånealternativer for å sikre at man får det beste tilbudet.

Her bør man vurdere både renten og de totale kostnadene ved lånet, samt å sikre at man har en plan for å tilbakebetale lånet i henhold til avtalt tid.