Forbrukslån i arv

Kan gjeld fra forbrukslån gå i arv?

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Hvis en eller begge foreldrene dine tar opp forbrukslån i godt voksen alder, dukker spørsmålet opp om dette er gjeld du kommer til å bli ansvarlig for. Hele 5% av de som tar opp forbrukslån i Norge er over 65 år, og markedet for forbrukslån ekspanderer.

Det er vanlig at barn mottar en sum arvepenger etter en forelder går bort. Dersom dødsboet står gjeldfritt vil barna arve pengene etter boligen er solgt, men hva skjer dersom situasjonen er motsatt og foreldrene hadde mer i gjeld enn i verdier? Svaret er at gjeld ikke automatisk går i arv.

Hva vil det si?

Når vi ser på forbrukslån og arv er det viktig å gjøre seg kjent med lovverket rundt. Lån er, uavhengig av hvilket tidspunkt i livet man tar det opp, en individuell økonomisk forpliktelse. Det eneste unntaket er dersom et ektepar eller to samboere skriver under på gjelden sammen. Det finnes ingen automatikk i at barna til noen som sitter med gjeld må ta over denne etter personen har gått bort.

Bankene har ofte som krav at nedbetalingstiden på forbrukslån ikke kan overstige en viss alder. Dette gjør de nettopp for å unngå situasjoner hvor en person som går bort har utestående gjeld. Selv om du har økonomisk ansvar for foreldrene dine de siste leveårene deres gjelder ikke ansvaret for deres gjeld, slik at det er trygt å stille opp som fullmektig for foreldrene sine uten at du står igjen med ansvar etter at de har gått bort.

Den eneste måten å ta over avdødes gjeld på er ved å signere for dette spesifikt. Da må du avgi en erklæring i tingretten om at du tar over alle de økonomiske forpliktelsene til personen som har gått bort. Det anbefales ikke å gjøre dette med mindre du er sikker på at formuen til avdøde er større enn gjeldsforpliktelsene.

Altså kan det være lurt å forsikre deg om at verdien på dødsboet er større enn det resterende boliglånet eller forbrukslånet. Det skal allikevel sies at man ikke kan motta noen form for arv uten å også ta over gjelden. Du kan med andre ord ikke få i pose og sekk. Enten må du signere for å både motta arven din, og da også gjøre opp for gjelden, eller la den stå. Hvis ingen av arvtagerne signerer på denne erklæringen og avdøde hadde mer i utestående gjeld enn i verdier blir det långiver som må stryke gjelden.

Verdi av bolig og forbrukslångjeld

Dersom foreldrene dine tok opp forbrukslån som godt voksne og gikk bort før gjelden var nedbetalt vil dødsboets verdi være viktig. Det er her pengene vil trekkes fra før eventuelle arvepenger blir utbetalt. Er dere i tvil om dere skal signere for overtakelse av formue og gjeld bør dere la tingretten gjøre opp dødsboet i forkant. Da gjøres det en vurdering av alle verdiene som finnes i boligen og det beregnes om regnestykket går i pluss eller minus. Går det i pluss kan dere ta over det økonomiske ansvaret; går det i minus er det lurest å la være.

Hvis du vurderer å ta opp et forbrukslån senere i livet ditt gjør du lurt i å grundig evaluere din økonomiske situasjon. Er det sannsynlig at det vil være igjen gjeld når du går bort? Kan verdien av boligen din dekke denne gjelden? Som oftest vil ikke banken innvilge et lån dersom de føler det er urealistisk at enten du rekker å betale ned gjelden eller at verdien av boligen din ikke dekker summen.

Forbrukslån og boliglån i arv
Foto: Karolina Grabowska, Pexels.com

Hva med egne barn?

Som forelder er det godt å vite at eventuell gjeld du sitter igjen med i slutten av livet ikke automatisk vil overføres til barna dine. Allikevel kan det være lurt å informere barna dine om lån du tar opp. Dette er spesielt relevant i situasjoner hvor verdien av eiendelene dine sannsynligvis ikke vil dekke gjelden din. Slik vil det være lettere for barna å håndtere det økonomiske etter du har gått bort. Da vet de akkurat hvor mye som kommer til å være igjen, eller ikke, etter gjeld og andre økonomiske forpliktelser er innfridd.

Å ha åpen dialog om arv og gjeld i familien kan være lurt. Spesielt dersom du sitter på dyr gjeld, som et forbrukslån. Si ifra om at med mindre boligens verdi overstiger det resterende gjeldsbeløpet bør barna dine la være å signere for økonomisk overtakelse i tingretten.

Hvis du bekymrer deg for om gjeld fra forbrukslån kan gå i arv ved dødsfall, kan du slappe av. Det er viktig å poengtere at formue og gjeld går hånd i hånd, slik at arvtagerne kan ikke arve noen verdier med mindre de også arver gjelden. Si for eksempel at en person som hadde 150.000 kroner igjen på et forbrukslån går bort. Dødsboet er verdt 1.500.000 kroner og personen hadde 30.000 kroner på konto da hun gikk bort.

Da vil regnestykket se slik ut:

1.500.000 kroner (bolig)
30.000 kroner (egenkapital)
– 150.000 kroner (forbrukslån)
= 1.380.000 kroner igjen

I dette eksempelet vil arvtagerne altså motta 1.380.000 kroner i arvepenger.

Si nå at samme person hadde igjen 1.100.000 kroner på boliglånet og resterende forbrukslångjeld på 450.000 kroner. Da ville regnestykket sett slik ut:

1.500.000 kroner (bolig)
30.000 kroner (egenkapital)
– 1.100.000 kroner (boliglån)
– 450.000 kroner (forbrukslån)
= – 20.000 kroner

I dette eksempelet ville arvtagerne ikke skrevet under på erklæringen, og mottatt verken arv eller gjeld fra avdøde.