Depositum på hus

Forbrukslån til depositum? Vi forklarer

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Dersom du skal leie en bolig, uavhengig om det er en hybel eller en enebolig, kommer utleieren til å kreve et depositum.

Et depositum er vanligvis en sum som skal tilsvare mellom tre og seks måneders husleie. Med andre ord kan summen bli høy, avhengig av månedsprisen. Har man ikke spart opp penger til dette, eller ikke vil bruke pengene sine på dette, kan man ta opp det vi kaller for et depositumslån.

Hvordan får jeg tak i et depositumslån?

I Norge er det mange banker som tilbyr depositumslån, men rentene og gebyrene vil alltid variere fra bank til bank. Ved et depositumslån trenger du ikke å stille med sikkerhet for pengene du skal låne. Det er med andre ord et lån uten sikkerhet.

Dette betyr at lånet kommer med en høyere rente enn det man hadde fått ved eksempelvis et boliglån, hvor boligen settes som pant for banken.

For å få innvilget et depositumslån må du imidlertid oppfylle enkelte krav fra banken. Et av disse kravene handler om aldere, her kan bankene variere veldig mellom 18 og 25 år.

Et annet krav går på betalingsanmerkninger. Du kan ikke få lån dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, da banken vil se på deg som en dårlig betaler. For bankens del er det viktig å sikre at de får tilbake pengene de låner ut.

Når banken får lånesøknaden din, vil de gjøre en kredittsjekk av deg for å se om de kan innvilge deg depositumslånet eller ikke.

Hva skjer når leieforholdet avsluttes?

Alle banker som tilbyr depositumslån opererer med en låneramme på mellom tre og seks måneders husleie, og varer som regel i fem år. Pengene blir satt på en sperret depositumskonto som vil stå i låntakers navn.

Underveis i prosessen hvor leieforholdet løper, trenger låntaker bare å betale renter på lånet hver måned. Når leieforholdet avsluttes, vil depositumskontoen bli oppgjort. Hvis utleier ikke stiller noen krav, blir pengene på kontoen ført tilbake til banken og lånet innfris.

Depositumslån vs depositumsgaranti

Som vi har vært inne på er et depositumslån et lån man tar opp for å vise til den økonomiske sikkerheten som er nødvendig når man skal bli enig om en leiekontrakt. Den største fordelen med et slikt lån er at personer som ikke har råd til å dekke et depositum, likevel får et lån til dette formålet.

I tillegg finnes det faktisk et alternativ til depositumslån, dette heter for depositumsgaranti. En depositumsgaranti er en garanti som leieboer kan kjøpe fra en tredjepart. Slike garantier kan du finne hos ulike forsikringsselskaper.

Tips: Sammenlign lån før du bestemmer deg om hvilket lån du bør gå for.

En depositumsgaranti varer i tre år og dekker opptil seks måneders husleie. Prisen er et engangsbeløp og avgjøres av leiekostnadens størrelse. Med andre ord koster dette et sted mellom 3000 og 5000 kroner.

Hvis leieboer ikke har betalt husleien eller misligholder husleiekontrakten på andre måter, kan utleieren utstede et krav til den som har stilt depositumsgarantien. Forsikringsselskapet må dermed dekke kravet og på samme tid kreve utlegget tilbakebetalt av leieboer.